hem  
hem
HEM » LEXIKON   
.
hem om boken beställ nyheter lexikon för skola länkar mejla oss
 


LEXIKON, LÄNKAR OCH LITTERATUR

Här kan du söka vidare på information om ord och begrepp, platser och skepp och mycket mer.

Marinarkeologisk ordlista och mycket mer.

Informationsguide till nordisk arkeologi med länkkatalog utgiven av Vitterhetsakademiens bibliotek.

Litteratur finner du på Sjöhistoriska museets bibliotekMarinmuseums bibliotek eller på Södertörns högskolas bibliotek och även på Vitterhetsakademiens bibliotek - Vitalis

Dyklexikon finns på www.dykarna.nu

Fornminneslagen kan du läsa om här

Se även litteraturförteckningen för På Jakt efter guld och gråsten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A
Afrika 36, 44, 45
Amerika 23
Anna Maria 43
www.abc.se/~pa/mark/annamari.htm
www.abc.se/~pa/mark/saltskut.htm
Arendal 44, 45
www.arendal.kommune.no/
arkeologer (-na) 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
19, 25, 30, 37, 38, 43, 44, 50
www.arkeologiskasamfundet.nu/
arkeologi 8, 50
www.hgo.se/nordark/
www.historiska.se/historia/historiaarkeologi/
hildebrand.raa.se/uv/
Asien 36
www.ostasiatiska.se/smvk/jsp/polopoly.jsp?d=1272&a=753
att tolka fynd 11
Aust-Agder fylkesmuseum 45
www.aaks.no/

Tillbaka

B
Baltikum 21, 36
barlast ( -rösen, -sten, -jord) 8, 28, 35, 37, 38
ben- 9, 11, 13, 14, 15, 16, 37, 39, 44, 45
Birka 24, 25
www.raa.se/cms/extern/se_och_besoka/birka.html
www.raa.se/cms/extern/se_och_besoka/varldsarv/birka_och_hovgarden.html
whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=555
Björkebåten 22
www.lansmuseetgavleborg.se/pages.asp?PageID=166&MenuID=1129
www.abc.se/~pa/mark/vrak-in.htm
Björkö 25
blytyngder 49
bomull 12, 44
boplatser 13, 14, 15
bord 17, 19, 22
brons (-föremål) 16, 25
bronsålder 12, 16, 18, 19
www.historiska.se/historia/bronsaldern/
brygga (-or) 8, 13, 16, 26, 28, 30, 34
bräder 43
Bysans 25
båt 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 47
båthus / båtlänningar 16, 32, 33, 34

Tillbaka

D
Dalarö 43
www.dalaro.info/
Danmark 14, 17, 18, 22, 23, 27, 39, 41
dendrokronologisk metod 9, 41, 43
www.utgangspunkten.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=4118
www.abc.se/~pa/mark/ordlista.htm#dendro
dy (-n) 7, 13, 23, 39, 40, 41
dykarcertifikat 49
www.borjadyka.nu/
dykardräkt 10, 21, 33, 48
dykare 6, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
www.dykarna.nu/
dykfartyg 7
dykning
www.abc.se/~pa/mark/dyk.htm
www.ssdf.se
www.dykarna.nu
www.padi.se
www.borjadyka.nu
www.naui.com
www.dykmag.net/sv/index.php
www.sdhf.se/

Tillbaka

E
ekolod 46
elfenben 44, 45
England 21, 36, 39
Europa 27, 36, 44

Tillbaka

F
farled (-er) 10, 28
fartyg 7, 23, 26, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 50
fenor 6, 8, 9, 21, 48
Finland 17
fisk 8, 11, 15, 16, 32, 34, 39, 41, 47
fiska (-re, -de) 8, 13, 16, 18, 21, 28, 36
fiske (-redskap, -nät, -plats) 14, 28, 34
www.raamuseum.se/
Fiskeby 18
fiskmjärdar 14
flinta 14, 37
Fornminneslagen
www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.HTM
forntiden 7, 8, 32, 46
Foteviken / Fotevikens museum 23
www.foteviken.se/viking_art12.htm
Fredensborg 44, 45
www.unesco.no/fredensborg/
fritidsbåtar 41
www.veteranbaten.se/museer_ljung.html

Tillbaka

G
gistgårdsrösen 34
glas (-pärlor) 25, 37, 38
Gotland 26, 27
www.gotland.se/
grav (-gåvor, -högar, -kammare, -rösen) 11, 15, 16, 19, 23, 25
Grekland 25
grundmurar 34
grynnor 10
grävning / gräva ut / utgrävning 9, 21, 42
guld (-mynt, -skatt, -jägare) 7, 44, 46
gyttja 7
Gårdariket 25
Götaland 26

Tillbaka

H
hamn (-ar) 7, 10, 11, 15, 24, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43
handel 21, 27, 28, 36
handelsmän / handelsfolk 24, 25, 27, 41
handels (-stad, -plats) 7, 24, 25, 26, 36
handelsskepp 26, 36, 41, 43
Hansa 27, 41
hantverkare 24, 25
harpuner 13
hav (-svik) 6, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 32, 36, 40, 42, 43, 44,
46, 47
Helgeandsholmen 30
www.medeltidsmuseet.stockholm.se/index.php?sprak=svenska
historia / historiker 8, 12, 44, 50
www.historiska.se
www.historiska.se/historia/
Hjortspringbåten 17, 22
Holland 39, 43
horn 13, 14, 16, 25
husdjur 16
hällristningar 13, 16, 17
hildebrand.raa.se/kmb/hallrist.asp
www.namforsen.com/index3.html
www.varldensbilder.se/varldens.htm
www.alta.museum.no/SpalteArkiv.asp?Id=12
Hälsingland 18, 29

Tillbaka

I
insjöar 10, 18

Tillbaka

J
jord (-bruk, -massor) 9, 16, 19, 30, 34,
37, 38
jorden 6, 7, 12, 16, 21, 36
Jungfruskär 41
Jylland 41
järn (-bruk, -gruva) 13, 20, 22, 25, 27, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 47
järn (-nitar, -spikar, -tackor) 20, 22, 37
järnålder 12, 17, 20, 21, 22, 28
www.historiska.se/historia/jarnaldern/

Tillbaka

K
kajer 26, 30, 32
kalk 40
Kalmar 26, 50
kanoner / kanonportar 42
karta (-or) 16, 28, 35, 46, 48
keramik (-skärvor) 6, 7, 11, 13, 27, 37, 38
klinka / klink (-byggda, -teknik) 17, 22
kloster 26
kläder 19, 25, 27
kogg (-ar, -hamn) 27, 28, 41
www.foteviken.se/koggen/
www.medeltidsskeppen.se/
kol 14-metod 9
www.utgangspunkten.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=4118
koppar (-tackor) 40, 43
Kopparvraket 40
www.utgangspunkten.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePageWide.aspx?id=5984
krigsskepp 26, 42, 43
kristna / kristendom 26
kritpipor 7, 28, 37, 39, 47
www.ttmuseum.nu/templates/page.aspx?page_id=17
www.abc.se/~pa/mark/flaskpip.htm
kruka / krukskärvor 14, 37, 38, 43
Kronan
www.kalmarlansmuseum.se/site/kronan/kro_index.asp
www.regalskeppetkronan.se/index.html
kryddor 36
kulturskatter 7
www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13600882.asp#
kust (-en) 8, 13, 16, 19, 27, 35, 36, 40, 47
Kustbevakning 50
www.kustbevakningen.se/
kvarts 14
kyrkor 26
Köl 22
Köpenhamn 44, 45
köpingar 24
köpmän 27

Tillbaka

L
lastfartyg 35
leksaker 11
lera 7, 17, 18, 39, 43, 47
Lund 26
lur 16,
Lödöse 26
www.lodosemuseum.se/

Tillbaka

M
Malmö / Malmö museer 23, 50
www.malmo.se/museer
marinarkeologer 7, 10, 18, 23, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 50
www.marinarkeologi.net/
marinarkeologi 10, 14, 40, 42, 50
www.abc.se/~pa/mark/vad.htm
webappl.web.sh.se/C1256D4900311879/
www.maritima.se/
www.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologi_och_fornlamningar/marinarkeologi.html
Marinarkeologiska Sällskapet
www.marinarkeologi.net/
Marinmuseum
www.marinmuseum.se/
mask 6, 7, 8, 9, 11, 23, 25, 33, 47, 48
medeltid 12, 14, 26, 27, 30, 36, 40, 41
www.historiska.se/historia/medeltiden/
metall (-er) 7, 12, 13, 16, 40
moringar 34, 35, 36
Motala 13
murtegel 40
mynt 6, 21, 46
www.myntkabinettet.se/
Mälaren 25

Tillbaka

N
Norge 23, 44, 45
nyare tid 12, 36
Nydambåten 22
Nyköping 26

Tillbaka

O
offerplats 17
organiskt material 39
ortsnamn 28
www.sofi.se/1641
www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/ortnamn.html
Oslo 23

Tillbaka

P
packhus 27
plank (-or, -bitar) 6, 17, 19, 22, 34, 40, 43
plundra / plundring 21, 23, 46
Polen 36
polyetylenglykol – PEG 42
propeller 46
pråm (-ar) 35
pålspärrar 24, 28
pälsar 25, 27
redskap 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 45
regulator (-er) 21, 33, 49

Tillbaka

R
Riksantikvarieämbetet
www.raa.se
Riksdagshuset 30
Rikswasa 43
ro 26, 32
roddbåt 21
Roskilde 23
Ryssland 21, 25

Tillbaka

S
S:t Croix 44
salt (-vatten) 13, 25, 43, 49
salt (-sprängning, -kristaller) 13
saltskutan 43
sand (-en) 6, 37
Sandefjord 45
segelfartyg 36
segla 10, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45
segelleder 35
sidentyger 25
silke 36
silver (-skatter, -pengar) 21, 25, 46
sjö (-ar) 10, 14, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40
sjöbotten 7, 9, 10, 36, 37, 38
sjö (-fart, -farare, -folk) 19, 36, 39
www.sjofartsmuseum.goteborg.se/
www.raamuseum.se/
www.sjofartsforeningen.se/
www.sjofartsmuseum.aland.fi/sjomuseum/
Sjöhistoriska museet 44, 50
www.sjohistoriska.se/
sjökort 35, 36, 48, 50
sjökrog 39
Skaftö 40
www.utgangspunkten.se/
Skagerack 45
Skateholm 15
skatt (-en, -jägare) 6, 7, 21, 46
skepp 6, 10, 11, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47
Skeppstimmer 18
skeppare / skepparhus 35, 36, 38
skeppsredare 36
skeppsklocka 46
skeppsmask 40, 42
skeppsvrak 6, 21, 28, 47
skovelhjul 46
skrot 7
skuta 35, 36, 43
Skåne 14, 15, 23
Skänninge 26
skärgård (-en) 8, 41
slavskepp 44, 45
smycken 11, 19, 21, 25
snorkel 7, 11, 33, 47, 48
sopor 14, 25, 37
spannmål 27
sport (-dykare, -dykarförbundet)
s/s Republic 46
stadsmur 24
sten (-ar), 8, 9, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 37, 38
stenålder 12, 13, 14
www.historiska.se/historia/stenaldern/
stockbåt 18
www.abc.se/~pa/mas/794stock.htm
Stockholm 26, 30, 39,
strand (-kant) 8, 10, 12, 34, 38, 47
stratigrafisk metod 9
Strängnäs 26
stål 43, 47
stålflaskor 49
stäv (-ar) 17, 22, 27
svartek 43
Svealand 26
Svenska sportdykarförbundet
www.ssdf.se/
Sverige 6, 7, 14, 18, 19, 38, 43, 46, 49
svärd 25
Sydamerika 44, 45
sågverk 35
Särkland 25
Södermanland 29
sökfartyg 46

Tillbaka

T
tegelsten 37
tidsperiod (-er) / peridoder 12, 13, 16, 21
tjära 27, 36, 40
torrdräkt 6, 22, 49
Tromøy 45
tryckluft 49
trä 7, 9, 12, 13, 14, 18, 36, 40, 42, 43, 47
träprov 41
träbåt / trävrak / träskepp
tunnor 6, 15, 40
Turkiet 25
tyg / textiler 25, 27,
typologi 9
www.utgangspunkten.se
Tyskland 14, 27, 36
tänder 15

Tillbaka

U
ubåt / ubåtar / undervattensbåtar 7, 46
www.submarines.nu/index-1.htm
undervattenskamera 7, 46
Umeå 22
Utö 41

Tillbaka

V
vapen 11, 16, 19, 20, 44
Vasa / Vasamuseet 42
www.vasamuseet.se/
verktyg (-en, -slåda)12,
vikinga (-färder, -gravar)
vikinga (-skepp, -båt) 11, 18, 19, 21, 23, 27, 34
vikingar 11, 20, 23, 32
vikingatid 21, 23, 24,
Vikingeskibsmuseet
www.vikingeskibsmuseet.dk/
Vikingskipshuset 23
www.ukm.uio.no/
vin / brännvin 27, 43,
www.vinosprithistoriska.se/
Visby 26, 27
www.alltomgotland.se/gotland-om-gotland-visby-historia.asp
vrak (-delar) 6, 11, 21, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
www.gbg.bonet.se/vrak/
www.vrak.net/
www.sjohistoriska.se/
vrakplundring 46
www.bra.se/extra/faq
väst (-en, -ar) 47, 49
västkusten 40

Tillbaka

Å
å 13
Åhus 26
ångbåt 46
ädelstenar 36
älvar 10, 47

Tillbaka

Ö
ö 8,15, 25, 29, 35, 41
öl 27
Östergötland 13
Östersjön 40, 42

Tillbaka

www.goteborgsmaritimacentrum.com/
www.soic.se/
...marinarkeologi
...dykning
...du hittar något
...bokens miljöpåverkanStatens Maritima Museer
Vasamuseet
Marinmuseum
Sjöhistoriska Museet
Maritima länkar
Marinarkeologiska Sällskapet
Aquaria
Universeum
Havet.nuNYHET 1
NYHET 2
NYHET 3
 
» » » » ©Förlaget Nordan/Non Commercial 2007. Allt bildmaterial är upphovsrättskyddat ©Annlaug Auestad. » » » »